Polityka prywatności Sklepu KINDI: 

Szanowny kliencie!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem przepisów RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które znowelizowane weszły w życie 24 maja 2016 r.

ADMINISTRATOREM,  czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest właściciel sklepu Kindi- Katarzyna Suwaj. Ze sklepem można się skontaktować w następujący sposób:elektronicznie na adres e-mail: sklep@sklepkindi.pl, pisemnie pod adres: Sklep Kindi Katarzyna Suwaj ul. Wolności 183a 34-220 Maków Podhalański, lub telefonicznie: 338771440 ( w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku oraz w sobotę w godzinach od 9:00 do 14:00.)

CEL PRZETWARZANIA

PAŃSTWA DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W CELU PRAWIDŁOWEGO WYKONYWANIA UMÓW ZAWARTYCH W RAMACH SKLEPU ON-LINE POPRZEZ SERWIS: WWW.SKLEPKINDI.PL (DALEJ „SKLEP”) CO OZNACZA, ŻE DANE TE SĄ POTRZEBNE W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

- ZAREJESTROWANIA SIĘ W SERWISIE
- ZAWARCIA UMOWY
- DOKONANIA ROZLICZEŃ
- DOSTARCZENIA ZAMÓWIONEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA TOWARU
- KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WSZELKICH UPRAWNIEŃ KONSUMENCKICH (NP. ODSTĄPIENIE ODUMOWY, RĘKOJMIA).

JEŚLI WYRAZIŁEŚ ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI O NOWOŚCIACH I PROMOCJACH WÓWCZAS LPP PRZETWARZA TWOJE DANE W CELU PRZESYŁANIA CI WŁASNYCH INFORMACJI HANDLOWYCHDOTYCZĄCYCH NA PRZYKŁAD AKTUALNYCH TRENDÓW W MODZIE, PROMOCJI CZY WYPRZEDAŻY.

RODZAJ DANYCH:

SKLEP PRZETWARZA NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE, KTÓRYCH PODANIE JEST NIEZBĘDNE DO:

1. REJESTRACJI KONTA:

- IMIĘ I NAZWISKO- ADRES E-MAIL

2. DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM:

- IMIĘ I NAZWISKO
- ADRES DOSTAWY
- NUMER TELEFONU - ADRES E-MAIL

3. DANE PODAWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OPCJONALNIE:

- DATA URODZENIA
- PESEL (W PRZYPADKU ŻĄDANIA WYSTAWIENIA FAKTURY)
- NIP (W PRZYPADKU ŻĄDANIA WYSTAWIENIA FAKTURY ZGŁOSZONEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ)

4. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY BĄDŹ UZNANIA REKLAMACJI, GDY ZWROT NALEŻNOŚCINASTĘPUJE BEZPOŚREDNIO NA RACHUNEK BANKOWY UŻYTKOWNIKA PROSIMY O PODANIE NUMERU RACHUNKU W CELU DOKONANIA ZWROTU NALEŻNOŚCI.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. https://d- pt.ppstatic.pl/k/r/1/bc/58/5af5c093222be_z.pdf?1526647701.

TWOJE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY ZA TWOJĄ ZGODĄ, WYRAŻONĄ W CHWILI REJESTRACJI W SERWISIE ORAZ W CHWILI POTWIERDZENIA DOKONANEJ W SERWISIE TRANSAKCJI.

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST CAŁKOWICIEDOBROWOLNE JEDNAK BRAK ZGODY UNIEMOŻLIWIA ZAREJESTROWANIE SIĘ W SERWISIE ORAZDOKONYWANIA ZAKUPÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU.

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZYSŁUGUJĄ CI NASTĘPUJĄCE PRAWA:

 • W KAŻDEJ CHWILI MOŻESZ WYCOFAĆ SWOJĄ ZGODĘ - BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY. ŻĄDANIE MOŻE DOTYCZYĆ WSKAZANEGO PRZEZ CIEBIE CELU PRZETWARZANIA NP. WYCOFANIE ZGODY NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH, ALE TEŻ MOŻE DOTYCZYĆ WSZYSTKICH CELÓW PRZETWARZANIA. WYCOFANIE ZGODY CO DO WSZYSTKICH CELÓW PRZETWARZANIASPOWODUJE, ŻE ZOSTANIE USUNIĘTE TWOJE KONTO UŻYTKOWNIKA W SERWISIE A TWOJE DANENIE BĘDĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE. WYCOFANIE ZGODY NIE WPŁYNIE NA DOTYCHCZASDOKONANE CZYNNOŚCI.

 • W KAŻDEJ CHWILI MOŻESZ ŻĄDAĆ ABYŚMY USUNĘLI TWOJE DANE – BEZ PODAWANIAPRZYCZYNY. ŻĄDANIE USUNIĘCIA DANYCH NIE WPŁYNIE NA DOTYCHCZAS DOKONANECZYNNOŚCI. USUNIĘCIE DANYCH OZNACZA, ŻE ZOSTANIE USUNIĘTE TWOJE KONTOUŻYTKOWNIKA W SERWISIE A TWOJE DANE NIE BĘDĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE.

 • W KAŻDEJ CHWILI MOŻESZ WYRAZIĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU TWOICH DANYCHZARÓWNO W CAŁOŚCI JAK I WE WSKAZANYM PRZEZ CIEBIE CELU. SPRZECIW NIE WPŁYNIE NA JUŻ DOKONANE CZYNNOŚCI. WNIESIENIE SPRZECIWU SPOWODUJE USUNIĘCIE TWOJEGO KONTA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE, A TWOJE DANE NIE BĘDĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE.

 • MOŻESZ ZAŻĄDAĆ ABYŚMY OGRANICZYLI PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH CZY TO PRZEZ OKREŚLONY CZAS CZY W OKREŚLONYM ZAKRESIE – POSTĄPIMY ZGODNIE Z TWOJĄ DECYZJĄ. ŻĄDANIE TO NIE WPŁYNIE NA DOTYCHCZAS DOKONANE CZYNNOŚCI.

 • W KAŻDEJ CHWILI MOŻESZ ZAŻĄDAĆ, ABYŚMY POPRAWILI BĄDŹ SPROSTOWALI TWOJE DANE OSOBOWE. MOŻESZ TO TEŻ ZROBIĆ SAMODZIELNIE UŻYWAJĄC PO ZALOGOWANIU W SERWISIE ZAKŁADKI: MOJE DANE.

 • W KAŻDEJ CHWILI MOŻESZ ZAŻĄDAĆ OD NAS INFORMACJI O ZAKRESIE PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

  MAMY OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ CIĘ NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU MIESIĄCA OD OTRZYMANIA KAŻDEGO Z ŻĄDAŃ O PODJĘTYCH PRZEZ NAS DZIAŁANIACH.  CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • TWOJE DANE OSOBOWE PRZECHOWUJEMY DO CZASU USUNIĘCIA KONTA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE.USUNIĘCIE KONTA MOŻE NASTĄPIĆ NA TWOJE ŻĄDANIE, ALE RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYCOFANIA PRZEZ CIEBIE ZGODY NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH, ZGŁOSZENIA SPRZECIWU CO DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH BĄDŹ ZAŻĄDANIA PRZEZ CIEBIE ICH USUNIĘCIA.

  W NASZYCH SYSTEMACH POZOSTANĄ JEDYNIE INFORMACJE ARCHIWALNE O ZAWARTYCH PRZEZ CIEBIE TRANSAKCJACH, KTÓRYCH PRZECHOWYWANIE ZWIĄZANE JEST NP. Z PRZYSŁUGUJĄCYMI CIROSZCZENIAMI NP. Z TYTUŁU RĘKOJMI A TAKŻE W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYMI NAS PRZEPISAMI PRAWA.  POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 • MOŻEMY POWIERZAĆ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM, Z KTÓRYMIWSPÓŁPRACUJEMY W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DLA REALIZACJI TRANSAKCJI. TO JEST NA PRZYKŁAD WCELU PRZYGOTOWANIA ZAMÓWIONEGO PRZEZ CIEBIE TOWARU ORAZ DOSTARCZANIA PRZESYŁEK LUBPRZEKAZYWANIA INFORMACJI HANDLOWYCH. (OSTATNIE DOTYCZY UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY WYRAZILIZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH).

  DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW, POZA CELAMI WSKAZANYMI W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI NIE BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI NIE BĘDĄPRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM, W CELU PRZESYŁANIA MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH OSÓB TRZECICH.

  DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU NIE SĄ PRZEKAZYWANE POZA OBSZAR UNII EUROPEJSKIEJ.


  INFORMACJE HANDLOWE – NEWSLETTER

  MASZ MOŻLIWOŚĆ SUBSKRYBOWANIA NASZEGO NEWSLETTERA, POPRZEZ PODANIE ADRESU E-MAIL IWYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZESYŁANIAINFORMACJI HANDLOWYCH ORAZ MARKETINGOWYCH DROGĄ MAILOWĄ. POPRZEZ NEWSLETTERAINFORMUJEMY CIĘ O NASZYCH NAJNOWSZYCH OFERTACH (NA PRZYKŁAD NOWOŚCIACH, PROMOCJACH CZY WYPRZEDAŻACH). PAMIĘTAJ, ŻE MOŻESZ W KAŻDEJ CHWILI ZREZYGNOWAĆ Z SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA.


COOKIES

SERWIS UŻYWA PLIKÓW „COOKIES". COOKIES SĄ MAŁYMI PLIKAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI URZĄDZENIEM UŻYWANYM DO PRZEGLĄDANIA SIECI INTERNET (NP. KOMPUTER, SMARTFON, ETC) ZAPAMIĘTYWANIE SPECYFICZNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UŻYWANEGO URZĄDZENIA. INFORMACJE ZAREJESTROWANEW PLIKACH COOKIES SĄ UŻYWANE M.IN. W CELACH REKLAMOWYCH I STATYSTYCZNYCH ORAZ W CELU DOSTOSOWANIA NASZYCH SERWISÓW DO WASZYCH INDYWIDUALNYCH POTRZEB. USTAWIENIADOTYCZĄCE COOKIES MOŻECIE ZMIENIĆ W SWOJEJ PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ. JEŻELI USTAWIENIATE POZOSTANĄ BEZ ZMIAN, PLIKI COOKIES ZOSTANĄ ZAPISANE W PAMIĘCI URZĄDZENIA. ZMIANA USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIES MOŻE OGRANICZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU.